Dịch vụ thay cột lọc CS Clean

Thay cột lọc CS Clean

Thay cột lọc CS Clean

CLEANSORB dạng hạt chuyển hóa các khí độc hại thành các muối vô cơ ổn định ở nhiệt độ môi trường. Đây là công nghệ lọc khử khí thải thân thiện với môi trường nhất. Dải kích thước sản phẩm CLEANSORB trải rộng có sẵn để đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng từ các nhà nghiên cứu quy mô nhỏ đến sản …