Dịch vụ dò hở chân không

DỊCH VỤ DÒ HỞ CHÂN KHÔNG

DỊCH VỤ DÒ HỞ CHÂN KHÔNG

Các hệ thống sử dụng chân không trong sản xuất hiện nay, đa phần sau một thời gian hoạt động hoặc sau khi bảo trì có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ khí khiến cho áp suất môi trường làm việc không còn đạt được như tiêu chuẩn ban đầu. Ảnh hưởng đến quá trình làm việc và vận hành của hệ thống, sản phẩm …

Dò hở chân không bằng khí Heli

Dò hở chân không bằng khí Heli

Các hệ thống ứng dụng chân không trong sản xuất, sau một thời gian hoạt động có thể xảy ra hiện tượng rò hở làm cho áp suất môi trường làm việc không còn đạt được như tiêu chuẩn ban đầu. Dịch vụ kiểm tra dò hở chân không sử dụng khí Heli I. Tại sao phải kiểm tra dò hở chân không của hệ …