Bơm khuếch tán DIP 12.000

Giá: Liên hệ

– SERIAL:                    20900304041

– Kết nối đầu vào:        DN 500 ISO-K

– Kết nối đầu ra:           DN 100 ISO-K

– Áp suất đạt được:     < 5 · 10-7 mbar

– Công suất động cơ:   7.2 kW

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...