cân bằng cánh quạt

Dịch vụ cân bằng động

Dịch vụ cân bằng động

Dịch vụ cân bằng động Các thiết bị quay như roto động cơ điện, cánh quạt,tua bin, ... trong quá trình sử dụng có các dấu hiệu lạ, rung lắc cần phải hiệu chỉnh ,Hyesungtech cungcấp dịch vụ cân bằng động với các thiết bị đặc chủng cho phép đo kiểm cân bằng các thiết bị có kích thước khác nhau.Mất …