hyesungtech

BƠM CHÂN KHÔNG ATLAS COPCO GIÚP NESTLÉ BRASIL TIẾT KIỆM 306.600KW, 122.228 ĐÔ LA MỖI NĂM

BƠM CHÂN KHÔNG ATLAS COPCO GIÚP NESTLÉ BRASIL TIẾT KIỆM 306.600KW, 122.228 ĐÔ LA MỖI NĂM

Câu chuyện thành công của Nestlé Brasil                                                                                                Khách hàng: Nestlé Brasil Khu vực: Brasil Lĩnh vực:  sản xuất sữa bột Lợi ích: Atlascopco giúp tiết kiệm 306.600kwh, 122.228 đô la mỗi năm, Nestlé Brasil có …